Türkiye’de Refleksoloji

Refleksoloji Uygulamaları;

Ülkemizde geçmişten bugüne farklı alanlarda ,değişik unvan ve isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Fakat Refleksolojinin ciddi ve bilinir gelişimi 2000’li yılların sonlarıdır. Bu gelişim ülkemizde Sağlık Bakanlığının da dikkatini çekmiş, Refleksoloji Sağlık Bakanlığı GETAT Dairesi Başkanlığı tarafından diğer 15 GETAT Alanı gibi Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp mevzuat çalışmaları içerisinde değerlendirilmiştir.

Ülkemizde 2007 yılında Refleksoloji gelişmekte olan bir tamamlayıcı tıp alanı iken Başkanımız Bilal YALÇINER’in talimatıyla ‘’Hastalığı, Bozukluğu, Özürü ve Engeli olan bireylerin ”Teşhislerini Modern Tıp Merkezleri ve Tam Teşekküllü Hastanelerden yapmak koşuluyla” hizmet alabilmektedirler.”maddesi şart koşulmuştu. Bu maddeden yola çıkılarak 2007 yılında ”daha önce şikayetleri sebebiyle DOKTORA BAŞVURMADAN GELEN HİÇ KİMSEYE HİZMET VERİLMEMEKTEDİR..” anlayışı derneğimizde hakimdi.Bu madde daha sonrasında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alanında hizmet verem diğer branşlar için rehber ve pusula olmuş,bu alanlardaki görülebilecek hasarlar en aza indirgenmiştir.

Hocamız ve diğer dernek mensuplarımıza GETAT alanındaki yaklaşımı aşağıdaki cümle ile özetlenebilir.”Hasta-Danışana yapılacak olan bütün çalışmalar Modern Tıbba katkı vermek amacı taşımalıdır”.

Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneğinin yaklaşımı bu şekildedir…