S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Derneklerin kuruluş amacı nedir?

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Türk Medeni Kanunu’na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği uyum müktesebatları gereği yürürlüğe giren 5253 sayılı dernekler kanunu ile ülkemizdeki dernek, spor kulübü derneği, federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve niteliklerinin hızla artmasını sağlamıştır.

Refleksoloji ihtisas ve uygulama derneği hangi amaçla neden nerede kimler tarafından kurulmuştur?

Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneği; Rek. Terapi Uzmanı / Klinik Refleksolog Bilal YALÇINER ve arkadaşları tarafından 2010 yılında İZMİT/KOCAELİ’de kurulmuştur. Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneği, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 2014’te tamamlanan mevzuatta da görev almıştır. Ayrıca derneğimiz yaptığı çalışmalar ile refleksoloji alanında çalışma yapan kişi ve kurumlara da hizmet vermektedir.

Bu alan güncellenmektedir.